מחירון הלכידות הוא כללי מאוד. לא ניתן להגדרה באופן אחיד. כל קריאה ללכידה נמדדת לפי מספר פרמטרים, חלקן מתואר להעיל. בכל זאת חשוב לקבוע מחיר ככל הניתן מדוייק ועל כן על הלוכד לברר בטלפון כמה שיותר פרטים על המקרה. מחירון זה מגדיר את 90 אחוז מהקריאות אך ישנן קריאות שהעלות תהיה נמוכה או גבוהה יותר. 

משתנים נוספים המשפעים על המחיר

1. סוג הקריאה (לכידה, סריקה, וכו)

2. מורכבות הקריאה

3. גודל/מורכבות השטח לסריקה

4. מרחק הגעה ליעד

5. שעת הקריאה

6. פרטי או עיסקי

7. שעות העבודה

8. כל הסכם אחר שנקבע עם הלקוח

תנאי שירות

  • לקריאות דחופות (מידיות) – עצם היציאה לקריאה ואישור הלקוח (בע"פ או בכתב), משמעותה התחייבות הלקוח והתחלה של מתן השירות. כל ביטול אח"כ יחול חיוב ללקוח של 250 שח מינימום (תלוי בעלות הקריאה).
  • זמן הגעה ללכידה הוא בין בערך 20-40, דקות ולפי מה שנקבע טלפונית, נתון זה קשור למצב התנועה והשעה ביום.
  • מרגע הזמנת השירות ע"י הלקוח – אין על הלקוח או מי מטעמו להתעסק עם הנחש, יש לפעול רק לפי הנחיות הלוכד.
  • אורך זמן הסריקה תלוי בשטח ובמורכבותו אך בממוצע 45 דקות.
  • הנחשים כולם הם חיית בר מוגנת על פי חוק אין לפגוע בהם בשום אופן. לפי תקנות להגנת חיית הבר.
  • על הלקוח לוודא שהוא מזמין לוכד נחשים עם היתר מרשות הטבע והגנים בלבד.
  • הלקוח או מזמין הקריאה חייב בתשלום עבור השירות גם אם הנחש/ים נלכד/ו וגם אם לאו.
  • הלוכד מחוייב לבצע את כל המאמצים כדי לאתר וללכוד את הנחש.
Facebook
WhatsApp